Welkom in onze webshop voor sport en spelmateriaal!

Schoolproject Malawi

De vereniging zonder winstoogmerk "Project Malawi" ondersteunt voornamelijk weeskinderen en kinderen uit eenoudergezinnen in Malawi door materiële en financiële steun. Zij zorgen voor opvang van de kinderen, bieden hulp bij basishoeften als voeding en kleding, onderwijs aan kleuters, ondersteunen het plaatselijk ziekenhuis in de zorg om deze kinderen.

            

Projecten

De "Mackenzie school" en "Baptist Clinic" beiden gelegen op het vasteland, kregen als eerste hun steun. Al snel volgden de projecten op het eiland "Likoma", het opvanghuis "Samalani" en het "St. Peters Hospital".

Gezien wat er reeds bereikt werd op het vasteland en de projecten "Mackenzie school" en de "Baptist Clinic" ook andere sponsors hebben en nu zelfbedruipend zijn, werd in 2009 beslilst alle aandacht te richten op de noden van de kinderen op het eiland Likoma. Op dit eiland ondersteunen ze nu drie opvanghuizen en schooltjes voor kleuters : SAMALANI, MADALITSO en KONDWANI.

Via financiële sponsoring "Toekomst voor een kind" hopen zij de kinderen een menswaardiger bestaan en een betere toekomst te geven.

Mede dankzij onze klanten ondersteunen wij, BSD bvba Sport en Spel, deze projecten door het schenken van sport- en spelmateriaal.