Welkom in onze webshop voor sport en spelmateriaal!

Kies uw categorie


Grove motoriek en sensoriek

De grove motoriek bevat alle grove bewegingen die we maken met de armen, benen en het hoofd. Denk hierbij aan rollen, kruipen, lopen, zwaaien. Sensoriek houdt de zintuigelijke waarnemingen in zoals het gehoor, het zicht, de tast, de reuk en de smaak.