welcome to our online store!


Spelregels Bumball

Bumball is een balspel dat gespeeld wordt door twee teams. De spelers passen een zachte bal naar elkaar die enkel gevangen mag worden met de door hen gedragen vest voorzien van klittenband. Als een speler de bal vangt in een vooraf gemarkeerde doelzone dan scoort zijn team een punt.

Bumball is een spel met een hoge activiteitsgraad. In tegenstelling tot vele andere balsporten worden de alle spelers, klein en groot, betrokken bij het spel. Door gebruik te maken van een zachte bal worden ook niet fervente balsportbeoefenaars aangetrokken en bovendien is Bumball een gemakkelijk spel om te spelen voor zowel kinderen als volwassenen.

Bumball spelen bevordert de oog- en handcoördinatie en bovendien worden looppatronen aangeleerd zoals vrijlopen om zich aanspeelbaar op te stellen.

Het Bumball spel daagt spelers uit om zelf nieuwe spelregels uit te werken en het spel aan te passen aan de bekwaamheid van de deelnemers en de omgeving. Hierdoor worden vaardigheden als samenwerking, fair play, creativiteit, strategie toewijding en verantwoordelijkheid extra gestimuleerd.

Bumball combineert sport en spel en kan zowel binnen als buiten gespeeld worden.