Welkom in onze webshop voor sport en spelmateriaal!


Oriëntatieloop

Oriëntatieloop is een loopsport waarbij aan de hand van kaartlezen zo snel mogelijk een bepaalde route wordt afgelegd, dit kan individueel of in groep. Wij bieden u een aantal hulpmiddelen die van nut kunnen zijn bij deze oriëntatieloop zoals initiatie kompassen, controlekaarten, zoekposten en controletangen in de serie A, B en C.